Monk Whisky Uithangbord

Privacy Policy

PRIVACY POLICY WWW.MONKWHISKY.NL.

Bij het gebruik van de www.monkwhisky.nl is het waarschijnlijk dat u als gebruiker persoonsgegevens moet achterlaten om de producten van www.monkwhisky.nl af te nemen.

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze Monkwhisky.nl persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Monkwhisky.nl heeft een website en een online bestelplatform ontwikkeld welk bestelplatform beschikbaar is via desktop of mobiele tablets/ smartphones. Deze website het platform zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Monk Spirits BV gevestigd te Groningen (KvK 84180064). Deze privacy policy is van toepassing op elk gebruik van de website. De website is te vinden op www.monkwhisky.nl.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Monkwhisky.nl. Monkwhisky.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal naast het uitvoeren van uw bestelling, verder zonder toestemming uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, een bestelling plaatst, wanneer u ons een e-mail zendt, en wanneer u onze website en eventueel sociale media (Instgram / Gacebook) gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een bestelling plaatst, of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken.

Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven. Monkwhisky.nl biedt via haar website veel informatie aan omtrent haar bedrijf en de producten die kunnen worden gekocht via haar site, zoals te zien is op www.monkwhisky.nl.

Indien u onze website gebruikt en een bestelling wilt plaatsen bestelt u via www.monkwhisky.nl een product (eventueel via een derde). Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via www.monkwhisky.nl bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

Wij vragen u bij een bestelling of u een nieuwbrief wil ontvangen of op de hoogte wenst te worden gehouden van nieuwe producten of promoties door www.monkwhisky.nl. Als u geen toestemming hebt gegeven krijgt u geen mail van www.monkwhisky.nl.

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
www.monkwhisky.nl is in haar dienstverlening een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, aangezien zij de persoonsgegevens verwerkt van u voor het afhandelen van een bestelling dan wel beantwoorden van uw vraag. Wij moeten deze persoonsgegevens ook soms doorgeven aan de derde die een bestelling van u verwerkt.

Indien u toestemming geeft om op de hoogte te worden gehouden van aanstaande nieuwe producten of promoties of een nieuwsbrief wenst te ontvangen is www.monkwhisky.nl tevens een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) geworden met betrekking tot alle gegevens die www.monkwhisky.nl over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt.

Monkwhisky.nl is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd.

 1. Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u. 
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een bestelling doet, een reactie via www.monkwhisky.nl plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met of via www.monkwhisky.nl.

b. Door uw gebruik van onze website.
U kunt onze website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

c. Van derden. 
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze website een geïntegreerde social mediafunctie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

 1. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 
  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:
  a. Uw contact- en accountgegevens. 
  Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een bestelling plaatst en/of deelneemt aan acties /promoties.
  b. Uw betalings- en factuurgegevens. 
  Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode.
   
 2. Door u online geplaatste gegevens. 
  Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze website of op een externe social mediasite hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ‘taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen (waaronder de derden die via de website producten verkopen) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via de website of social mediafuncties hebt geplaatst. Bij gebruik van de website kan www.monkwhisky.nl echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik door de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

 1. Gegevens over uw voorkeuren 
  Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie.

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze website hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u onze app hebt verlaten.

 1. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 
 2. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
  Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen en uw bestelde product te leveren.
 3. Om u berichten te sturen in verband met uw (voorgenomen) transactie. 
  Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de (voorgenomen) aankoop of u berichten sturen over het uitvoeren van de tussen ons gesloten overeenkomst. Wij kunnen u bijvoorbeeld een herinnering sturen indien u iets wilde kopen, maar nog niet daadwerkelijk heeft besteld.c. Om trends en interesses te signaleren. 
  Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. U krijgt alleen maar informatie van ons als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites. 
  Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, eventuele reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en producten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.
 4. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van ons

Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de website www.monkwhisky.nl mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

 1. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 
  Wanneer u een account creëert of product koopt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres privacy@monkwhisky.nl.U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 
  Om e-mails of sms-berichten of push berichten uit de website voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan privacy@monkwhisky.nl.  Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.
 2. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. 
  Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar privacy@monkwhisky.nl.
 3. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
  Ook kunt u ons verzoeken via privacy@monkwhisky.nl de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen.
 4. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
  a. Binnen Monkwhisky.nl
  Wij kunnen al uw gegevens binnen Monkwhisky.nl delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.b. Derden 
  Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd.c. Derden die door u gekochte producten rechtstreeks leveren.
  Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden waar u een product rechtstreeks heeft besteld via onze website, zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen dan wel het door u bestelde product te leveren).

  d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 
  Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens bezoek aan onze website) en andere strafbare feiten.

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig zijn. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden.

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@monkwhisky.nl. Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op privacy@monkwhisky.nl.  Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via privacy@monkwhisky.nl

Alle verzoeken om informatie aan privacy@monkwhisky.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

COOKIE POLICY WWW.MONKWHISKY.NL

Via onze website kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt en geplaatst. Wij noemen ze preferences, statistics en marketing cookies. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral via websites geplaatst.

Indien u via de website www.monkwhisky.nl op een website komt waarbij uw ‘buiten’ de website www.monkwhisky.nl terecht komt kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van Monkwhisky.nl geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser op uw PC of smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

De door www.monkwhisky.nl gebruikte cookies:

Preference cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de website www.monkwhisky.nl naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist.

Statistics cookies: wij gebruiken deze cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en daarmee onze site te verbeteren. Voor deze cookies is uw toestemming eveneens niet vereist.

Marketing cookies: Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Indien u dat wenst kunt u dat in de voorkeuren aangeven. Standaard staat deze optie uit, dus u wordt altijd expliciet naar toestemming gevraagd om deze cookies door ons te laten gebruiken.

DISCLAIMER WWW.MONKWHISKY.NL

Deze website www.monkwhisky.nl is eigendom van Monk Spirits B.V. (verder ook te noemen: Monk) en ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Monk. Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit zijn auteursrechtelijk beschermd.

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Monk Spirits B.V. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Informatie op de site

Monk Spirits B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Monk Spirits B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Monk Spirits B.V. Tevens aanvaardt Monk Spirits B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Monk Spirits B.V. via de website. Monk Spirits B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op www.monkwhisky.nl is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Monk Spirits B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voor het (her)gebruik van informatie van Monk gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Verwijs altijd naar de authentieke bron;
 • Vermeld altijd de datum van kopiëren en hergebruik.

Op de website(s) van Monk Spirits B.V. staat ook inhoud van/of gemaakt door derden (foto’s / productomschrijvingen/ revieuws). Monk Spirits B.V. heeft hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Informatie

Monk Spirits B.V. is verantwoordelijk voor het vormgeven van de inhoud van de website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Is er informatie niet correct of verouderd? Wij stellen uw reactie op prijs.

Monk Spirits B.V. behoudt het recht om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren. Informatie en berichten die door gebruikers van de website(s) en via derden websites naar de bezoeker (via het internet) verzonden worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Monk Spirits B.V.

Websites van derden

Sommige (hyper)links op de website sturen de bezoeker door naar websites van derden. Dit kunnen websites zijn die buiten het beheer van Monk Spirits B.V. zijn gemaakt en worden onderhouden. Deze links zijn enkel ter informatie voor de bezoeker. Wanneer deze link aangeklikt wordt, verlaat u de website van Monk Spirits B.V.. Monk Spirits B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en/of eventuele schade door deze derde websites.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Monk Spirits B.V. nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Monk Spirits B.V. slecht verdraagt met de naam en reputatie van Monk Spirits B.V., haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze app zijn van Monk Spirits B.V. en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Monk Spirits B.V. of de desbetreffende licentiegever.

 

© mei 2022